Vers van Twitter

GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)

Een GLI is een combinatie van coaching en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering die gericht is op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Dit programma is sinds 2019 opgenomen in de basispolis van de zorgverzekering en ook uw ‘eigen risico’ wordt niet aangesproken. Onze praktijk heeft als één van de eersten in Haarlem een leefstijlcoach. Het programma wat collega Elizabeth Schouten-Planting uitvoert is het COOL-programma (COaching Op Leefstijl).

Mijn doel is het helpen opstellen van persoonlijke doelen en het realiseren hiervan, waarbij de nadruk ligt op de eigen ontwikkeling”  

De interventie (of het programma) is bedoeld voor volwassenen en gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon, om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst én het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

Doelgroep van het COOL-programma is gericht op volwassenen met:

Daarbij geldt dat u voldoende gemotiveerd moet zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen gedurende 2 jaar. De huisarts of de praktijkondersteuner bepaalt of u voldoet aan deze bovenstaande criteria en verwijst u dan door naar ons GLI-programma (COOL). 

De opzet van het programma bestaat uit 2 delen: een basis- en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt 8 maanden en het onderhoudsprogramma duurt 16 maanden. Tijdens het eerste deel ligt de nadruk op gedragsverandering; tijdens het tweede deel op gedragsbehoud. In het tweede programmadeel zal er méér tijd tussen de contactmomenten liggen.   

De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als ook gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. In de groepsbijeenkomsten wordt er bij deze onderwerpen stil gestaan en op een actieve wijze aan gewerkt.

Uw huidige leefstijl is het startpunt van het COOL programma. De regie ligt daarbij bij uzelf; u stelt zelf, met ondersteuning van de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op. U koppelt hieraan bijbehorende acties met betrekking tot gedragsverandering in samenwerking met de leefstijlcoach. Deze acties worden met regelmaat besproken en aangepast waar nodig. Ook is er aandacht voor terugval. Hoe kunt u dit tijdig herkennen en hoe kan u deze terugval ombuigen naar gezond gedrag.

Elizabeth Schouten-Planting is bij ons in het gezondheidscentrum fysiotherapeut en ook uw leefstijlcoach. Haar opleiding heeft zij gevolgd aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid, ook relevant hierbij zijn de door haar gevolgde cursussen stressmanagement en mindfulness. Zij is aangesloten bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

Bent u óók gemotiveerd om aan uw leefstijl te werken? Neem dan contact met haar op voor een intake-gesprek en informeer naar de start van de eerstvolgende groep…..