Vers van Twitter

Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL.

In 2017 is onze brancheorganisatie (KNGF) gestart met een nieuw instrument voor kwaliteitsbeoordeling: PROMs (Patient Reported Outcome Measure). Beoordeling van kwaliteit is van groot belang voor patiënten, voor verzekeraars en voor andere belanghebbenden.

Met dit vernieuwde register krijgen fysiotherapeuten een platform om te laten zien waar ze goed in zijn, onder andere op basis van informatie uit o.a. hun portfolio. Met deze informatie kan de patiënt de fysiotherapeut kiezen die het best toegerust is voor behandeling van haar/zijn klacht. Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL bedient daarmee de twee belangrijkste partijen in het zorgproces: de patiënt en de fysiotherapeut.

Het is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) waarmee onze beroepsgroep een meerjarenplan neerzet dat voldoet aan de maatschappelijke en politiek vraag om transparantie en voortdurende verbetering én borging van fysiotherapeutische kwaliteit.

Patiëntervaring en –uitkomsten

Voor de meting van patiënten-ervaringen wordt gebruik gemaakt van deze PROMs-Fysiotherapie. Deze nieuwe vragenlijst bestaat uit 17 vragen, waaronder 9 kernvragen verdeeld over drie onderwerpen: ‘Contact met de fysiotherapeut’, ‘Behandelplan’, en ‘Praktijk’. Daarnaast telt de vragenlijst 4 beoordelingsvragen, 2 open vragen en 2 achtergrondvragen. Deze vragenlijst is geschikt om patiëntervaringen met fysiotherapie te meten en om de ervaren kwaliteit van fysiotherapie te vergelijken tussen praktijken.

Consumer Quality Index (CQ-index)

Sinds 2012 worden door zorgverzekeraars middels een meetmethode klantervaringen (onze patiënten) opgetekend via CQ-index vragenlijsten. Deze zijn destijds opgesteld door drie partijen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen. Het Centrum Klantervaringen Zorg (CKZ) houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van de vragenlijst. De vragenlijsten worden verzonden naar willekeurig gekozen verzekerden die net een behandeling hebben gehad en vormen zo een representatieve steekproef. De vragenlijsten bestaan voor het grootste deel uit ervaringsvragen, omdat alle partijen willen weten wat de patiënt van de geleverde zorg vond.

Wij doen ook mee met de PROMs, omdat:

• het ons aangrijppunten verschaft voor verbetering van onze kwaliteit;
• we op die manier de kwaliteit van onze praktijk kunnen (laten) vergelijken met de gemiddelde kwaliteit van andere eerstelijns praktijken (benchmark);
• op deze manier onze kwaliteit transparant is voor derden (overheid, zorgverzekeraars, beroepsorganisatie, patiëntenverenigingen en patiënten).

Op Zorgkaart Nederland, www.zorgkaartnederland.nl, kunt u uw waardering voor onze praktijk kenbaar maken.