Vers van Twitter

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de fysiotherapie…..

Volg ons op  twitter (@fysiotherapie) of via onze Facebook-pagina (‘like’ ons via: Fysiotherapie De Koningin). Ook kunt u zich aanmelden voor onze ‘Fysiotherapie Weekkrant‘.

Zorgpolis 2020. De zorgverzekeraars buitelen weer over elkaar heen om elkaar te beconcurreren en u over te halen tot een overstap. Dit is best een ingewikkeld en weinig doorzichtig proces. Onze ervaringen vanuit de praktijk en onze beroeporganisatie zijn het meest positief over DSW en ONVZ. Als u een interessante opinie wilt nalezen kan dat: de NRC heeft een ‘Eerste Hulp Bij Overstappen‘. Oók kunt u zich nader informeren via Zorgkiezer.

Wandelen…. Onze wandelactiviteit voor de Nationale Diabetes Challenge is inmiddels gestopt. Een leuke groep deelnemers en begeleiders liepen afgelopen zomerperiode elke woensdagavond door Haarlem en hebben dit afgesloten eind september jl.
‘Samen komen tot een betere conditie’ was een gezamenlijke wandel-activiteit van 1 uur met collega Maaike Boogaard of SportSupport.

Voorspel uw gezondheid? Er is de laatste jaren een overweldigend aanbod aan gezondheid apps en sites die voorspellen of u gezondheidsrisico’s loopt. Het kennisinstituut voor e-health en preventie heeft hiertoe in samenspraak met diverse artsen- en gezondheidsorganisaties een tool ontwikkeld: de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Ná de workshop ‘Goede voornemensdie de afgelopen periode al 3x plaatsvond in ons gezondheidscentrum, is collega én leefstijlcoach Elizabeth Planting inmiddels gestart met haar derde groep met het COOL-programma, een GLI-cursus (GLI = Gecombineerde Leefstijl Interventie) van ons gezondheidscentrum. Interesse voor deelname? Meld u nu aan!

Het 2-jarig COOL-programma is bedoeld voor mensen met een BMI boven de 30 of een BMI boven de 25 met gewichtgerelateerde gezondheidsrisico’s (denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artrose e/o slaapapneu). Tevens dient u gemotiveerd te zijn om uw leefstijl te veranderen gericht op voeding, beweging en ontspanning. De kosten van dit programma worden volledig vergoed uit de basisverzekering; ook uw eigen risico wordt aangesproken. Wilt u méédoen of kent u mensen uit uw directe omgeving waarvoor dit zinvol is? Neem met ons contact op via Facebook, per email of telefoon.

Tarieven 2019. Onze tarieven voor 2019 kunt u ze nalezen onder ‘praktijkinformatie + tarieven‘. Tevens bieden wij per 2019 aan allen die géén AV-polis afsluiten en toch geregeld fysiotherapie nodig hebben een interessant fysio-abonnement.

Polis 2019 is u inmiddels aangeboden. Uw zorgverzekeraar heeft u inmiddels een voorstel gedaan voor de zorgpolis 2019. Realiseert u zich dat elk jaar wel e.e.a. verandert. Zo zullen veel AV-polissen (aanvullende zorgpolis) wel dezelfde prijs behouden, maar gaat bij de meesten de totale vergoeding wel omlaag! Tevens hanteren sommige zorgverzekeraars een scherpe behandelindex, zodat uw zogenaamd ‘zittingen aantal’ in uw AV-polis absoluut niet realiseerbaar is! Checken of uw polis óók fysiotherapie dekt? Kijk op dit overzicht!

(Ont)regel de Zorg…….. Wist u dat de “schrapsessies” van Ontregel de Zorg (landelijke multidisciplinaire actie tot verminderen van administratieve lasten in de zorg) door de belangrijkste zorgverzekeraars ( CZ / Ohra / Delta Lloyd, VGZ en Menzis en Achmea / Zilveren Kruis) voor 2019 volledig zijn genegeerd? Sterker nog: sommigen doen er het liefst nog een schepje bovenop doen qua administratieve verplichtingen en hanteren elk hun ‘eigen’ regels, héél vervelend. Op dit moment is ONVZ (relatief kleine zorgverzekeraar) de enige die hierin wél meewerkt!

Studie…….. Collega Elizabeth Planting volgt op dit moment een specialisatie tot Leefstijl Coach opdat zij per 2019 volgens de nieuwe regels u kan begeleiden bij de GLI (gecombineerde leefstijl interventie). Deze nieuwe zorg valt onder het basispakket en zal via uw huisarts mogelijk worden per april 2019.

Collega Maaike Boogaard heeft haar studie Dry Needling afgerond, een zeer welkome aanvulling in onze behandelmogelijkheden. De folder is inmiddels gemaakt en kunt u meenemen uit de wachtruimte.

Wist u dat …..onze praktijk sinds begin 2018 participeert in een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeleffecten rond lagerug klachten, getiteld het PAPA-onderzoek ( ‘Patient’s Adherence to a Physical activity Advice’) aan de Universiteit van Maastricht. Het doel van deze RCT-studie is het onderzoeken van een interventie op therapietrouw aan een beweegopdracht in de lijn van de NNGB (Nationale Norm Gezond Bewegen) gegeven door de fysiotherapeut aan een patiënt met (chronisch) lagerug pijn. Collega Maaike Boogaard is de coordinator (assessor) van het onderzoek.

In oktober 2017 heeft collega Elizabeth Planting een cursus gevolgd: ‘bekkenpijn tijdens én na zwangerschap’ . Méér weten? Kijk op de volgende IPhone-app of kies voor de Android-app.

Per 1 september heeft collega Marianne Voet zich zelfstandig gevestigd in ons pand op de 1e etage als ‘Bekkenfysiotherapie Centrum Haarlem‘, samen met haar collega Ingrid Buntsma.

Per 1 april zijn twee nieuwe collega’s toegetreden tot ons team: Maaike Boogaard en Elizabeth Planting. Kijk op hun profielen onder ‘wie zijn wij‘ om méér over hen te weten te komen.

Polis 2017. U heeft inmiddels de zorgpolis voor 2017 gekozen. Een aanvullende polis ‘met fysiotherapie’ is dan een mogelijkheid. Daarom attenderen wij u graag op het fenomeen ‘behandelindex’. U koopt nl. géén ‘recht op zorg‘, ofwel 18 of 27 zittingen fysio per jaar. De fysiotherapie keuze en noodzaak wordt vaak gekort vanaf de 8e behandeling………. Wist u dat GLT (looptraining bij Claudicatio oftewel ‘etalagebenen’) vanaf 1 januari in de basisverzekering is opgenomen? En ook nog eens vanaf de 1e zitting; dus geen aanspraak op uw aanvullende polis!

Valpreventieweek. Oktober 2016 was de week van de valpreventie. Collega Robert Gallandat Huet is oprichter van de organisatie ‘Sta Sterk!‘ in Haarlem. O.a. wij bieden een uitgelezen thuis-oefenprogramma om patiënten met een verhoogd valrisico te ondersteunen. Kijk verder op www.veiligheid.nl/valpreventie.

EK Atletiek in Amsterdam. Onze collega Arie de Jong (Master Sportfysiotherapeut & osteopaat) heeft als medisch begeleider deelgenomen aan het internationale atletiektoernooi in het Olympisch Stadion tijdens 6-10 juli.

Mantelzorger? De app ‘Fello‘ is een eenvoudig hulpmiddel waarmee mantelzorgers elkaar eenvoudig op de hoogte kunnen houden en zorgtaken kunnen verdelen.

Mensen maken de wijk. Via een samenwerking van ZONH en Netwerk Burenhulp participeren wij ook actief in de wijk. Collega Robert Gallandat Huet (initiatiefnemer van het valpreventieproject Sta Sterk!) zal hierbij vanuit ons Gezondheidscentrum betrokken zijn. Er zal een inventarisatie plaatsvinden van partijen die een actieve rol kunnen innemen rond burenhulp-contactpersonen en vrijwilligers in de wijk.

Onduidelijkheid over de rekening? Helaas bleek het noodzaak dat de NZa controles moet uitvoeren over het declaratiegedrag van collega’s in onze beroepsgroep. Sommigen hebben (al dan niet bewust) onjuist gehandeld en ook gedeclareerd. In deze factsheet kunt u hier méér over nalezen. Als er bij u onduidelijkheid is over ónze rekening, neem dan contact met ons op.  

Etalagebenen. Het hebben van zogenoemde etalagebenen betekent dat u last heeft van perifeer arterieel vaatlijden ook wel bekend onder de naam claudicatio intermittens (CI). De benaming van deze aandoening komt omdat mensen door de pijn in hun benen vaak even stil willen staan om de pijn te laten zakken. Inmiddels is ruimschoots onderzoek gedaan en is een specialisatie binnen de fysiotherapie ontstaan wat voor de meeste patiënten gunstig effect heeft: gesuperviseerde looptraining (GLT) op o.a. de loopband. In onze (airconditioned) oefenzaal is gespecialiseerde collega Robert Gallandat Huet (aangesloten bij ClaudicatioNet) uw deskundig begeleider. Méér weten? Neem contact met hem op.

NPS – Net Promotor Score. Deze scoringsmethode is een eenvoudige wijze van het meten van klantloyaliteit, ofwel het aanbevelen van onze klanten/patiënten binnen hun eigen omgeving: 68% zijn promotors, 30% passief tevredenen en 2% criticasters. (Bron: CQ-index 2015)

Nieuwsbrieven Handtherapie. Sinds 2015 informeert onze praktijk alle huisartsen in Haarlem e.o. regelmatig en uitgebreid over de meest voorkomende handproblemen/letsels. Bent u óók geïnteresseerd? Vraag een exemplaar.

Vallen een groot probleem bij ouderen, Sta Sterk! Begin januari 2015 is een groep fysiotherapiepraktijken in Haarlem gestart met een campagne om het grote valrisico bij ouderen onder de aandacht te brengen. Na eerst de thuiszorg hierin te betrekken en daarna de Haarlemse huisartsen, is nu de ‘Sta Sterk’ campagne gestart in o.a. het weekblad ‘Haarlem dit Weekend‘ (blz. 17). Wilt u méér weten over dit onderwerp, voor uzelf, of voor iemand in uw omgeving? Schroom niet om dan contact op te nemen met collega Robert Gallandat Huet. Hij is niet alleen de initiatiefnemer van dit Haarlemse project, maar ook zeer deskundig in de screening en begeleiding van ouderen met een verhoogd valrisico.

Psychosomatische Fysiotherapie op TV. Klik hier om te zien hoe onlangs bij SBS6 ‘Mijn lichaam, mijn zorg’ aandacht besteedde aan de relatie tussen de psyche en lichamelijke klachten. Méér info? Neem contact op met onze collega Elizabeth Planting.

Webshop. Onlangs zijn wij op onze site ook een handige en volledige webshop gestart. Handig voor oefenmaterialen om niet alleen bij ons in de oefenzaal, maar ook thuis verder te kunnen oefenen. Ook voor braces of andere hulpmiddelen als een inleghakje of een ijspakking een handige winkel voor u, maar ook voor uw sportmaatjes om eens rond te kijken om het sporten nog prettiger te maken en fit e/o stabiel te blijven.

Kom in beweging. Bewegen (of sporten) is heerlijk, maar is vooral ook belangrijk. Het voorkomt de ontwikkeling van chronische aandoeningen en is goed voor de balans in lichaam en geest. Kijk op het volgende filmpje voor méér info.

Roken geassocieerd met chronische pijn en vertraagd weefselherstel. Canadees onderzoek toont aan dat fysiotherapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan leefstijlverandering rond stoppen met roken. Een interessant item. Méér informatie? Lees hier verder.

Voorlichtingsfilmpje chronische pijn. Als fysiotherapeuten bestrijden we o.m. pijn. Naast acute pijn, kan er ook sprake zijn van chronische pijn. Een uiterst interessant én informatief filmpje kunt u hier zien. Méér weten over dit onderwerp, of een afspraak maken? Collega Elizabeth Planting helpt u graag verder.

Fysiotherapie op Youtube. Onlangs hebben wij een promo-filmpje gemaakt voor op Youtube, méékijken? Klik dan hier.

Kwaliteit. Maandelijks meet Qualiview via de vragenlijst PREM Fysiotherapie sinds 1 januari 2017 de kwaliteit. Deze kwaliteitsmonitor meet onze resultaten bij onze patiënten en hebben ons de afgelopen weken als volgt gewaardeerd:

Algemeen cijfer: 9,5 (schaal 1-10 en landelijk praktijk gemiddelde: 8,78)

Contact: 5,0 (schaal 1-5)

Behandelplan: 5,0 (schaal 1-5)

Praktijk: 4,5 (schaal 1-5)