Vers van Twitter

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de fysiotherapie…..

Volg ons op  twitter (@fysiotherapie) of via onze Facebook-pagina (‘like’ ons via: Fysiotherapie De Koningin). Ook kunt u zich aanmelden voor onze ‘Fysiotherapie Weekkrant‘.

Afscheid. Op 31 mei hebben wij afscheid genomen van onze collega Elizabeth Schouten-Planting. Zij heeft 4 jaar in onze praktijk gewerkt en met veel plezier kijken wij hierop terug. Per 1 juni heeft zij in Beverwijk een  nieuwe uitdaging gevonden; wij wensen haar uiteraard heel veel succes toe!!

Prehabilitatie, wat is dat? Vaak zegt men: ‘als je moe bent, moet je uitrusten’. Het is een goed bedoeld advies, maar als je vooruit wilt, moet je er wel wat voor doen. Kom (begeleid!) in beweging. De laatste tijd zie je in het ziekenhuis óók steeds vaker dat artsen vóór een operatie de patiënt aansturen op meer beweging, op soms zelfs een pre-operatieve trainingsperiode. Zo kom je in een betere conditie en met een sterker lichaam uit het ziekenhuis én kun je sneller en beter revalideren. Vraag hierover bij ons nader advies en een ‘programma op maat’ of lees hier meer over pre-habilitatie.   

Fit tijdens de Corona-pandemie. Thuiswerken is de norm in deze periode, maar dat betekent óók geen woon-werkverkeer, geen lunchwandeling of loopje door het bedrijf maar méér en méér zittend werken…. Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegnheid heeft hiervoor een campagne: ‘Elk half uur even bewegen‘. Kijk en doe óók mee!! 

Fysiotherapie; verzeker je dat? Iedereen heeft een basisverzekering en van daar uit wordt weinig vergoed voor fysiotherapie: wel alles voor iedereen tot 18 jaar én voor bepaalde aandoeningen en na operaties. Let wel op bij 18+: vaak is er sprake van een vergoeding pas ná 20 zittingen. Als u wilt kunt u zich aanvullend verzekeren (= AV-polis) voor fysiotherapie.  

CORONA-update september 2020:  Wij zijn geopend; uiteraard hanteren wij aangepaste adviezen / richtlijnen om voor u én voor ons een gecontroleerd bezoek, verantwoorde zorgverlening en een veilige omgeving te realiseren. De verplichting om een mond/neusmasker te dragen is vervallen. De ‘anderhalve meter-afstand’ echter blijft de norm en die hanteren wij in onze wachtruimte, maar ook wanneer het van toepassing is in onze behandelkamer of in de oefenzaal. Daar waar wij tijdens een behandeling tóch binnen die anderhalve meter ons werk doen, dragen wij tijdens de behandeling nog altijd een medisch mond/neusmasker (FFP2).

Wat doet corona allemaal ‘op lange termijn’ in ons lichaam?  Op deze interactieve site van de NOS kunt u hier uitgebreid méér over lezen.

Bel voor een afspraak met 0800-1202 of klik op ‘coronatest.nl‘ en maak direct een afspraak.
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heeft u andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351.

KOM IN BEWEGING, samen of alleen. Wij adviseren u om (wanneer mogelijk) in beweging te komen of te blijven. Als u in staat bent tot wandelen of fietsen buiten, doe dit (en uiteraard op gepaste afstand van iedereen om u heen)!

Wilt u weten hóe wij met u ‘op afstand’ aan de slag kunnen met video-chat en digitale oefenprogramma’s op maat? Kijk eens op Physitrack; en als u met ons aan de slag gaat gebruikt u de PhysiApp

GGD-app store, kent ú deze al? De beste apps voor uw gezondheid.

WANDELEN…. Onze wandelactiviteit voor de Nationale Diabetes Challenge is inmiddels gestopt. Een leuke groep deelnemers en begeleiders liepen afgelopen zomerperiode elke woensdagavond door Haarlem en hebben dit afgesloten eind september jl.
‘Samen komen tot een betere conditie’ was een gezamenlijke wandel-activiteit van 1 uur met collega Maaike Boogaard of SportSupport.

GEZONDHEIDS-APP? Er is de laatste jaren een overweldigend aanbod aan gezondheid apps en sites die voorspellen of u gezondheidsrisico’s loopt. Het kennisinstituut voor e-health en preventie heeft hiertoe in samenspraak met diverse artsen- en gezondheidsorganisaties een tool ontwikkeld: de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Ná de WORKSHOP ‘Goede voornemensdie de afgelopen periode al 3x plaatsvond in ons gezondheidscentrum, is collega én leefstijlcoach Elizabeth Schouten-Planting inmiddels gestart met haar derde groep met het COOL-programma, een GLI-cursus (GLI = Gecombineerde Leefstijl Interventie) van ons gezondheidscentrum. Interesse voor deelname? Meld u nu aan!

HET 2-JARIG COOL-programma is bedoeld voor mensen met een BMI boven de 30 of een BMI boven de 25 met gewichtgerelateerde gezondheidsrisico’s (denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artrose e/o slaapapneu). Tevens dient u gemotiveerd te zijn om uw leefstijl te veranderen gericht op voeding, beweging en ontspanning. De kosten van dit programma worden volledig vergoed uit de basisverzekering; ook uw eigen risico wordt aangesproken. Wilt u méédoen of kent u mensen uit uw directe omgeving waarvoor dit zinvol is? Neem met ons contact op via Facebook, per email of telefoon. U moet wel een schriftelijke verwijzing van de huisarts meebrengen.

Collega MAAIKE BOOGAARD heeft haar studie Dry Needling afgerond, een zeer welkome aanvulling in onze behandelmogelijkheden. De folder is inmiddels gemaakt en kunt u meenemen uit de wachtruimte.

VALPREVENTIEWEEK. Oktober 2016 was de week van de valpreventie. Collega Robert Gallandat Huet is oprichter van de organisatie ‘Sta Sterk!‘ in Haarlem. O.a. wij bieden een uitgelezen thuis-oefenprogramma om patiënten met een verhoogd valrisico te ondersteunen. Kijk verder op www.veiligheid.nl/valpreventie.

EK ATLETIEK Amsterdam. Onze collega Arie de Jong (Master Sportfysiotherapeut & osteopaat) heeft als medisch begeleider deelgenomen aan het internationale atletiektoernooi in het Olympisch Stadion tijdens 6-10 juli.

MANTELZORGER? De app ‘Fello‘ is een eenvoudig hulpmiddel waarmee mantelzorgers elkaar eenvoudig op de hoogte kunnen houden en zorgtaken kunnen verdelen.

Onduidelijkheid over de REKENING? Helaas bleek het noodzaak dat de NZa controles moet uitvoeren over het declaratiegedrag van collega’s in onze beroepsgroep. Sommigen hebben (al dan niet bewust) onjuist gehandeld en ook gedeclareerd. In deze factsheet kunt u hier méér over nalezen. Als er bij u onduidelijkheid is over ónze rekening, neem dan contact met ons op.  

ETALAGEBENEN. Het hebben van zogenoemde etalagebenen betekent dat u last heeft van perifeer arterieel vaatlijden ook wel bekend onder de naam claudicatio intermittens (CI). De benaming van deze aandoening komt omdat mensen door de pijn in hun benen vaak even stil willen staan om de pijn te laten zakken. Inmiddels is ruimschoots onderzoek gedaan en is een specialisatie binnen de fysiotherapie ontstaan wat voor de meeste patiënten gunstig effect heeft: gesuperviseerde looptraining (GLT) op o.a. de loopband. In onze (airconditioned) oefenzaal is gespecialiseerde collega Robert Gallandat Huet (aangesloten bij ClaudicatioNet) uw deskundig begeleider. Méér weten? Neem contact met hem op.

NPS – Net Promotor Score. Deze scoringsmethode is een eenvoudige wijze van het meten van klantloyaliteit, ofwel het aanbevelen van onze klanten/patiënten binnen hun eigen omgeving: 68% zijn promotors, 30% passief tevredenen en 2% criticasters. (Bron: CQ-index 2019)

Nieuwsbrieven HANDTHERAPIE. Sinds 2015 informeert onze praktijk alle huisartsen in Haarlem e.o. regelmatig en uitgebreid over de meest voorkomende handproblemen/letsels. Bent u óók geïnteresseerd? Vraag een exemplaar.

WEBSHOP. Onlangs zijn wij op onze site ook een handige en volledige webshop gestart. Handig voor oefenmaterialen om niet alleen bij ons in de oefenzaal, maar ook thuis verder te kunnen oefenen. Ook voor braces of andere hulpmiddelen als een inleghakje of een ijspakking een handige winkel voor u, maar ook voor uw sportmaatjes om eens rond te kijken om het sporten nog prettiger te maken en fit e/o stabiel te blijven.

BEWEGEN (of sporten) is heerlijk, maar is vooral ook belangrijk. Het voorkomt de ontwikkeling van chronische aandoeningen en is goed voor de balans in lichaam en geest. Kijk op het volgende filmpje voor méér info.

ROKEN geassocieerd met chronische pijn en vertraagd weefselherstel. Canadees onderzoek toont aan dat fysiotherapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan leefstijlverandering rond stoppen met roken. Een interessant item. Méér informatie? Lees hier verder.

KWALITEIT. Maandelijks meet QDNA via de vragenlijst PREM de kwaliteit. Deze kwaliteitsmonitor meet onze resultaten bij onze patiënten en hebben ons de afgelopen weken als volgt gewaardeerd:

Algemeen cijfer: 9,5 (schaal 1-10 en landelijk praktijk gemiddelde: 8,78)

Contact: 5,0 (schaal 1-5)

Behandelplan: 5,0 (schaal 1-5)

Praktijk: 4,5 (schaal 1-5)