Vers van Twitter

Sta Sterk! Valpreventie bij ouderen

Collega Robert Gallandat Huet realiseerde in 2014, met een groep collega’s van Haarlemse gezondheidscentra (GZC’s), een dekkend netwerk in Haarlem. Zij borgen kwaliteit & bereikbaarheid en werken nauw samen met de huisartsengroepen (Hagro’s) in Haarlem en de buurtteams van Zorgbalans.

Binnen Haarlem is het gemiddeld percentage 65+ ongeveer 15% op een totaal van 150.000 inwoners. De prognose voor de periode tot 2040 wordt ingeschat op ruim 20% (op een landelijk gemiddelde van 26%).

Door een wijkgerichte aanpak te realiseren, spelen wij in op de veranderde zorgaspecten en stimuleren zelf-verantwoordelijkheid om ‘in beweging’ te blijven.

Aan de hand van een evidence-based project presenteren wij als aangesloten fysiotherapeuten een praktisch programma getiteld ‘Sta Sterk!‘ gebaseerd op de richtlijn Valpreventie bij Ouderen (opgetekend uit onderzoek door de Verenigingen van Geriatrie uit de VS en GB), de uitgangspunten van Veiligheid.nl en het Nieuw-Zeelandse OTAGO programma. In 2018 is Sta Sterk! onderdeel geworden van de fysiotherapie-coöperatie FysiQ in Kennemerland.

Het uitgangspunt van het Haarlemse project is een screening door de huisarts in het GZC of op locatie door de buurteams van Zorgbalans. De screening bestaat uit gevalideerde meetinstrumenten (een 2-tal kracht/coördinatietests en een vragenlijst). Als de oudere naar aanleiding van de screening geïncludeerd wordt, treedt de fysiotherapeut in actie met een thuis-oefenprogramma.

Het Otago oefenprogramma is een vastomschreven thuis-oefenprogramma (kracht en balans) voor ouderen met verhoogd valrisico. Het programma bestaat uit 4 – 5 thuisbezoeken van de fysiotherapeut met nog een aantal telefonische consulten. De gehele begeleiding bestrijkt een periode van 1 jaar. Vanzelfsprekend wordt dit traject, deels op locatie en deels op afstand, gecontroleerd met hulp van diverse meetmomenten.

Méér info over de vergoeding van het OTAGO-programma door uw zorgverzekeraar? Klik hier.

Als coördinator/initiatiefnemer van het valpreventie-project in Haarlem is hij sinds 2018 tevens bestuurslid van de fysiotherapie-coöperatie FysiQ. U kunt onze collega Robert Gallandat Huet over deelname aan de screening of het project bellen op: 023-5313799.