Vers van Twitter

Arie de Jong

Arie de Jong is fysiotherapeut sinds 1981, sinds 1997 ook osteopaat en sinds 2015 Advanced Clinical Practitioner.  In de periode 1979-1998 was hij begeleider van diverse topsportteams en is hij als sportfysiotherapeut drie keer naar de Olympische Spelen geweest. Bij de OS van 1988, 1994 en 1996 was hij lid van de medische begeleiding van het Olympisch Team van atletiek en schaatsen. In de periode 1995-2018 is Arie lid van de Medische Commissie van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond) geweest. Tevens is hij geschoold als Graded Activity trainer, Leefstijl Adviseur (Hogeschool Utrecht in 2011) en in Motivational Interviewing (o.a. gericht op het reactiveren van chronische patiënten).

In mei 2012 heeft hij bij de SOMT zijn studie Master in Sportfysiotherapie (MSF) afgerond en is opgenomen in het register van Master Sportfysiotherapeuten van de NVFS. De afronding van de Masterstudie bevatte o.a. de presentatie en publicatie van een casereport: beschreven is de (sport)revalidatie rond zwaar enkelletsel (klik hier om de publicatie te lezen). In november 2015 heeft hij de Post-Mastercourse ‘Anderhalvelijnszorg’ (ook wel benoemd als Advanced Clinical Practitioner (ACP) of Extended Scope Specialist (ESS)) afgerond, een initiatief van o.a. het Ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en de Erasmus Universiteit i.s.m. de Hogeschool Rotterdam.

‘De verworven competenties vanuit de (sport)fysiotherapie, de osteopathie en als Advanced Clinical Practitioner bieden mij samen een mooie en waardevolle combinatie. Het interesseveld richt zich m.n. op ‘sport en bewegen’ en in het bijzonder op het gebied van orthopedie (wervelkolom / knie / enkel), neurochirurgie (de complexiteit van de wervelkolom) en reumatologie met vanzelfsprekend de revalidatie c.q. begeleiding daaromheen.’

In juli 2016 heeft Arie deel uit gemaakt van de medische begeleiding tijdens het Europees Kampioenschap Atletiek in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

In het eerste halfjaar van 2016 heeft Arie ministages gelopen bij 3 academische ziekenhuizen (LUMC / AMC en EMC) op de poliklinieken orthopedie, revalidatie, neurochirurgie, reumatologie en interne geneeskunde.

Arie de Jong is lid van het KNGF, het NVFS, buitengewoon lid van de NVMT en lid van ‘NVEST. Tevens is hij aangesloten bij het NHPR en ReumanetNL (reuma-netwerk) en het fysionetwerk van Annatommie (een keten van medische centra voor orthopedie en beweging) en bij SpartaNova. 

Arie staat ook geregistreerd op Zorgkaart Nederland, een initiatief van het NPCF en ook geregistreerd in het BIG-register onder nummer 19034029704.