Vers van Twitter

Robert Gallandat Huet

Robert Gallandat Huet is fysiotherapeut sinds 1985 en is vanaf 1987 ook geregistreerd oedeemtherapeut (onder andere bij oedeem na kankerbehandelingen en cosmetische chirurgie). Daarnaast heeft hij opleidingen gevolgd in de manuele therapie (Maitland en Mulligan). Sinds 1996 is hij bedrijfsfysiotherapeut en gecertificeerd Graded Activity trainer.

In 2011 heeft Robert zich verdiept in triggerpoint-behandeling. Triggerpoints ontstaan in spieren en voelen aan als lokale verhardingen. Deze pijnpunten zijn ‘latent’ of actief. De eerstgenoemde zijn vooral stijf, de actieve zijn spontaan pijnlijk en stralen vaak uit naar een andere plaats in het lichaam.

Sinds 2012 is Robert opgenomen in het Claudicatio netwerk (zie voor meer info: www.claudicationet.nl) en verzorgt hij gesuperviseerde looptraining (GLT), o.a. op de loopband in onze oefenzaal (met airco!). In mei 2014 heeft Robert een cursus gevolgd ‘Stoppen met roken en de rol van de fysiotherapeut’ in het SpaarneGasthuis, georganiseerd door de Stichting ClaudicatioNet.

In november 2016 heeft collega Gallandat Huet zijn opleiding tot handtherapeut succesvol afgerond aan het Erasmus MC in Rotterdam en hiervoor stages gelopen bij de kliniek 4-Hands, het AMC en bij oud-collega-handtherapeut Jet Dekker.

Robert zich eveneens verdiept in de begeleiding van patiënten met osteoporose en heeft hiertoe een kundig en valide oefenprogramma (OTAGO) op onze setting toegepast en uitgewerkt. In 2015 is dit project dekkend over Haarlem gestart en wordt het uniform uitgedragen door collega’s werkzaam bij de diverse Haarlemse gezondheidscentra onder de naam ‘Sta Sterk‘. Bij dit valpreventie-programma voor ouderen heeft Robert hierin een coördinerende rol en is het aanspreekpunt naar de samenwerkende partijen als de huisartsen, de buurtteams van Zorgbalans en de gemeente Haarlem (WMO2015). Sinds 2018 is hij vanuit die positie mede-bestuurslid van de fysiotherapie-coöperatie FysiQ in Kennemerland.

Robert is binnen onze praktijk de collega die nazorg Corona / COVID-19 doet. Ex-COVID-patiënten, ook zij die op de IC hebben gelegen, worden tot op heden, vanwege de beperkte ziekenhuiscapaciteit, eerder ontslagen dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. Dit geeft aanleiding tot een gerichte nazorg en gedegen fysiotherapeutische begeleiding. Robert is, als lid van Chronisch ZorgNet, hiertoe speciaal geschoold.

Gallandat Huet staat ook geregistreerd op Zorgkaart Nederland, een initiatief van het NPCF. Robert staat geregistreerd in het BIG-register onder nummer 19033621204.