Vers van Twitter

Bedrijfsfysiotherapie voor een gezonde werkomgeving

Bedrijfsfysiotherapie heeft als doelstelling de gezondheid van de organisatie en haar medewerkers te verbeteren. Als de klachten van een patiënt aan het werk gerelateerd zijn, brengen we samen met werkgevers, werknemers, arbo-organisaties en verzekeraars de gezondheidsklachten en risico’s van de werkplek in kaart. Volgende stap is dat we de klacht op zowel individueel- als op organisatieniveau behandelen c.q. oppakken.

Bedrijfsfysiotherapie op individueel niveau betekent dat de klachten aan het bewegingsapparaat van de individuele medewerker worden behandeld. Als de aard van de klacht erom vraagt, kan een werkplekonderzoek en –aanpassing deel uitmaken van de behandeling. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de bedrijfsarts en de leidinggevende. De medewerker blijft tijdens de behandelperiode in de meeste gevallen actief aan het arbeidsproces deelnemen. Ook in geval van re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers is deze individuele aanpak zeer aan te raden.

Bedrijfsfysiotherapie: training en voorlichting ter voorkoming van klachten

Op organisatieniveau verzorgt onze bedrijfsfysiotherapeut Robert Gallandat Huet trainingen en voorlichting ter voorkoming van specifieke klachten aan het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan een goede zithouding, de juiste inrichting van de werkplek en het inbouwen van voldoende rustmomenten om RSI te voorkomen.

Graded Activity

In het geval de werkhervatting moeizaam verloopt, biedt Graded Activity uitkomst. Deze wetenschappelijke trainingsvorm stelt het positief activeren van de patiënt centraal en is met name geschikt voor werknemers met langdurige c.q. chronische (rug)klachten. Stap voor stap wordt aan de patiënt duidelijk gemaakt dat meer bewegen leidt tot beter functioneren. Doelstelling is het bevorderen en stimuleren van gezond gedrag, waarin ‘pijn’ als communicatiemiddel vermeden wordt en daardoor minder op de voorgrond komt te staan.

Als u interesse heeft in de mogelijkheden van bedrijfsfysiotherapie, neem dan contact op met bedrijfsfysiotherapeut Robert Gallandat Huet of maak gebruik van het aanmeldformulier.