Vers van Twitter

Osteopathie Haarlem behandelt oorzaak van de klacht

Osteopathie Kennemerland

De osteopaat richt zich altijd op de oorzaak van de klacht. Hij gaat daarbij uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid vormt, dat door drie systemen in evenwicht wordt gehouden:

1. de wervelkolom, het schedelgebied en het bijbehorend zenuwstelstel;
2. het orgaangebied;
3. het gebied van fascia (vliezen), spieren, botten en overige gewrichten.

In onze praktijk in Haarlem zien wij heel vaak dat patiënten pas in een laat stadium voor osteopathie kiezen. Zij hebben in dat geval meestal van alles geprobeerd, maar zijn nog steeds niet (geheel) van hun klacht af. Dat is soms niet zo raar, want de oorzaak van een klacht komt in een aantal gevallen uit onverwachte hoek. In het geval van chronische rugpijn bijvoorbeeld, kan het zo zijn dat elders in het lichaam een gewricht vastzit, of dat de buikholte (bijv. darmen?) hierbij een rol speelt. En na een operatie, of rond langbestaande (chronische) klachten kan bijvoorbeeld een verkleving van omliggende fascia een storende rol spelen. Een oorzaak waar in eerste instantie niet aan wordt gedacht. Osteopathie kan in het dagelijks leven, maar ook in de (top)sport, het verschil maken. Voor een indruk van osteopathie en sport klikt u hier. Voetballers als Robben, Sneijder en Drogba ‘zweren’ bij hun osteopaat…. Inmiddels hebben de regionale sporters óók de meerwaarde van osteopathie ontdekt en vinden hun weg naar onze praktijk.

Als u zich herkent in de volgende klachten, zou osteopathie wel eens de aangewezen behandelmethode kunnen zijn:

• migraine
• vage buik- of darmklachten (vaak betiteld als ‘prikkelbaar darmsyndroom’)
• chronische rugpijn, maar ook achillespees-, knie-, lies- e/o heuppijn
• zenuwpijn, uitstralend in armen of benen
• huilbaby (KISS)*
• gebrekkig, onhandig bewegen bij peuters (KIDD)**

*KISS: Een verkeerde ligging in de baarmoeder of een heftige bevalling (vacuüm- of tangverlossing) kunnen bij baby’s tijdelijke functiestoornissen in de nekgewrichten veroorzaken. De symmetrische ontwikkeling van het bewegingsapparaat loopt hierdoor in beginsel schade op. Het lichaam doet niet wat het moet doen. Voor de baby in kwestie betekent dat in de meeste gevallen pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn. De baby kan zich niet anders uiten anders dan te huilen (pijn!) of ontwijkend beweeggedrag te vertonen.

Interessant in dit kader is ook de ontwikkeling van de komst van een nieuw soort kussentje voor de baby’s: de gierstonderlegger voorkomt het afplatten van het schedeltje en het kindje slaapt beter door in de eerste fase (de ruglig fase).

**KIDD: In het verlengde van KISS ligt het gebrekkig en onhandig bewegen in de peuterleeftijd, aangeduid met KIDD. Inmiddels is aangetoond dat voor een goede kennisontwikkeling, een goede motoriek ontwikkeling noodzakelijk is.

Zelfgenezend vermogen

De osteopaat gaat dus op zoek naar de oorzaak van de klacht. Hij is daarbij in staat te herkennen welke delen van het lichaam minder beweeglijk zijn geworden. Door middel van zachte handgrepen maakt de osteopaat onder andere organen, botten, wervels en tussenliggende vliezen of bindweefsels (fascia en denk hierbij ook aan de ‘fasciatrains’) en uiterst diepliggende spieren (denk aan de M.Psoas) weer beweeglijk. De pijnklacht neemt hierdoor af, functie neemt weer toe en het lichaam is vervolgens in staat zichzelf verder te herstellen. Om dit proces van zelfgenezing te stimuleren volgen de behandelingen niet snel op elkaar. Vaak wordt aansluitend op osteopathie óók oefentherapie geadviseerd.

Loop niet te lang door met een klacht

Voor het maken van een afspraak met onze osteopaat (tevens Master Sportfysiotherapeut én Advanced Clinical Practitioner) in Haarlem heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Maak gebruik van ons aanmeldformulier of bel 023-5313799.