Vers van Twitter

Re-integratie begeleiding bij dreigende arbeidsongeschiktheid

Voor re-integratie begeleiding of vragen over herintreding en gedeeltelijke werkhervatting, kunt u bij onze praktijk in Haarlem terecht. Onze re-integratiedeskundige fysiotherapeut maakt een behandelplan of terugkeerplan met u en bespreekt dit met uw bedrijfsarts of afdeling personeelszaken/HRM. Het principe Graded Activity ® vormt hier een onderdeel van.

Een snelle terugkeer naar de werkplek is van belang voor alle betrokken partijen. Trek daarom in geval van dreigende arbeidsongeschiktheid op tijd aan de bel en maak een start met re-integratie activiteiten. Een snellere aanpak leidt tot een korter verzuim en verkleint de kans op het opnieuw uitvallen van de medewerker. Het gevolg is een flinke besparing op de verzuimkosten.

Duurzame terugkeer naar het werk

De re-integratie deskundige werkt volgens een behandelplan, waarin de patiënt leert zichzelf te controleren om zo terugval te voorkomen. Stapsgewijs wordt gewerkt aan een duurzame terugkeer naar het werk. Als terugkeer naar de oorspronkelijke functie niet mogelijk is, zal worden toegewerkt naar een situatie waarbij de patiënt op zoek gaat naar ander passend werk. Ook eventuele bijscholingsmogelijkheden neemt de re-integratie begeleider daarin mee.

Maak werk van een dreigende arbeidsongeschiktheid, maak een afspraak met onze re-integratiedeskundig fysiotherapeut, tevens handtherapeut en manueeltherapeut, Robert Gallandat Huet voor een kennismakingsgesprek. Mail of bel naar onze praktijk in Haarlem: 023-5313799.